• Wivisage  – www.wivisage.wixsite.com/makijaze
  • Zespół OXIDE,  
  • zespół Sixteen,
  •  zespół  SOUL ENERGY ,
  • VIRTUS STUDIO
  • Maxi Med 
  • CUDNE MEBLE 
  • Chełmska Straż Ochrony Zwierząt
  • wiele osób prywatnych i par młodych,